Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vaardig samenwerken in partnerships: veelbelovend én uitdagend

Hoe kunnen organisaties hun partnership capability de vaardigheid om samen te werken met andere organisaties ontwikkelen? Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Adviseur Tibor van Bekkum van Common Eye: “Om organisaties daarbij te ondersteunen, hebben we een praktisch model ontwikkeld.”

“Bij grote maatschappelijke opgaven is samenwerking tussen organisaties onontkoombaar. Partijen zijn daar als het ware tot elkaar veroordeeld bij het realiseren van een oplossing”, legt Van Bekkum uit. “We zien het natuurlijk nu op internationaal niveau tijdens de coronacrisis: als landen niet samenwerken, komen we deze crisis niet te boven. Maar ook op landelijk niveau speelt dit vraagstuk: neem de energietransitie, of de transitie in de (jeugd)zorg; dat zijn grote opgaven waar veel organisaties tegelijkertijd mee bezig zijn. Zij kunnen niet zonder elkaar”, vervolgt Van Bekkum.

Strategische ambitie
Maar ook als organisaties niet tot elkaar veroordeeld zijn, krijgt de samenwerking met anderen steeds vaker de voorkeur: organisaties zien namelijk dat ze hierdoor hun strategische ambities in versneld tempo kunnen waarmaken. “Neem bijvoorbeeld farmaceuten of financiële instellingen: zij beseffen dat zij door nieuwe samenwerkingen echt kunnen innoveren”, zegt Van Bekkum. Maar ook goede doelen zien volgens hem in dat wanneer zij hun strategische ambitie sneller willen realiseren – ‘hoe zorgen we bijvoorbeeld dat mensen gezonder gaan leven?’ – dat ze partijen in beweging moeten krijgen om sámen oplossingen te realiseren. “Alleen zo kun je je impact vergroten.”

Volwassen worden
Hoe je dat doet, is natuurlijk de vraag. Van Bekkum stelt: “Hoe volwassener je organisatie is  op dit terrein, hoe groter de kans op succes.” Common Eye onderscheidt verschillende niveaus op het gebied van die zogenaamde volwassenheid: van ‘organisaties waar samenwerking met anderen incidenteel is en op toeval berust’ tot ‘organisaties die heel doelgericht relaties aangaan en hun samenwerkingsvaardigheid continu verbeteren’. Van Bekkum: “We zien dat bij veel organisaties de samenwerkingsvaardigheid nog in ontwikkeling is. Het is zoeken naar de juiste manier.”

Knoppen draaien
Niet getreurd. Er is volgens de adviseur namelijk een aantal knoppen waaraan je kunt draaien. Common Eye onderscheidt daarbij vier condities. Ten eerste: hoe goed ben je in het vertalen van je organisatiestrategie naar een partnershipstrategie? Vraag je af: op welke thema’s zoeken we samenwerkingspartners? Wat zoeken we dan in partners op die thema’s? Wat is er voor nodig om die juiste partners te vinden en hoe selecteren we die? En hoe positioneren wij ons als partner: waarom zijn wij een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor anderen?

Leren en ontwikkelen
Ten tweede is het belangrijk dat cultuur, leiderschap en sturing binnen een organisatie stimulerend is voor samenwerken. Van Bekkum: “Sommige organisaties zijn erg risicomijdend, kennen bijvoorbeeld een grote concurrentiedrift of sturen erg op de korte termijn. Dat werkt niet. Het belangrijkste is dat je beseft dat het tijd kost om een samenwerking productief te maken, dat het een leer- en ontwikkeltraject is. En je moet natuurlijk overtuigd zijn van het beláng van samenwerking. Sta je er als organisatie voor open om te leren en je op dit gebied te willen ontwikkelen?”

Interne samenwerking
De derde knop waaraan je volgens Van Bekkum kunt draaien is de organisatie en interne samenwerking rondom partnerships. Hoe besturen we de portfolio aan partnerships die we als organisatie hebben? Welke interne processen spelen daar en wie maakt er beslissingen? Hoe verloopt de afstemming tussen verschillende afdelingen die samenwerken met dezelfde externe partner? Zijn er heldere taken en rollen? Hebben we een gedeeld kennisniveau en delen we onze leerervaringen? En hoe goed kunnen we intern samenwerken als partners?

“Ten slotte, niet onbelangrijk: hebben we de systemen, tools en vaardigheden om effectief samen te werken met andere organisaties? Hebben medewerkers de kwaliteiten om een samenwerking met succes van de grond te krijgen? Zijn de faciliteiten op orde om deze te ondersteunen? Hebben we de modellen, kennis en inzichten om een samenwerking te laten slagen? Een account-, relatie- of inkoopmanager is echt een andere functie dan een partnershipmanager,” licht Van Bekkum toe. “Als je dit soort bovenstaande vragen kunt beantwoorden, kun je er ook op sturen.”

Valkuilen
Maar hij geeft toe: het is een zoektocht, en voor veel organisaties een onontgonnen gebied. “Naast dat we zien dat bovengenoemde aspecten onderbelicht blijven, zien we dat het bij organisaties vaak misgaat wanneer zij geen onderscheid maken tussen de verschillende samenwerkingsvraagstukken: hebben we bijvoorbeeld te maken met een ketenvraagstuk of om de herinrichting van de lokale infrastructuur? Of willen we eigenlijk vooral innoveren?” Van Bekkum legt uit dat je dat doel eerst helder voor ogen moet hebben. “Daarnaast is het essentieel om te beseffen dat wat voor de ene organisaties werkt, niet altijd voor jouw organisatie werkt.”

Praktisch model
Common Eye heeft de ambitie om samenwerking tussen organisaties in Nederland naar een hoger plan te tillen. Het  begeleiden van  concrete samenwerkingsvraagstukken tussen organisaties heeft daarbij altijd veel aandacht gehad. Ziekenhuizen die samenwerken, het ontwikkelen van een kennisnetwerk voor de weg- en waterbouw of bijvoorbeeld het begeleiden van cao-onderhandelingen. “Het succes van zulke samenwerkingsvraagstukken – zeker met het oog op de grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we te maken hebben – is sterk afhankelijk van de samenwerkingskwaliteiten van de partners aan tafel. Het is de uitdaging van deze tijd voor organisaties om hier competenter in te worden”, aldus Van Bekkum.

Om die vaardigheid bij organisaties te ontwikkelen heeft Common Eye een instrument ontwikkeld omtrent partnership capability. Een praktisch model, gestoeld op wetenschappelijke kennis. Van Bekkum: “De eerste ervaringen met het model zijn heel positief. Het is een basismodel dat als vertrekpunt dient om de specifieke situatie van een organisatie in kaart te brengen. Dat geeft aanknopingspunten om vervolgens met de ambities en mogelijkheden van de organisatie aan de slag te gaan.”

tiborheader