Search
Close this search box.

Samenwerking in de zorg

Diverse zorgthema’s raken iedere regio. Arbeidsmarktproblematiek, geriatrische revalidatie, goede dementiezorg, vraagstukken rond jeugd, de herstelbeweging voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, voldoende eerstelijnsbedden, meekijkconsult door specialisten, de aanpak van preventie en positieve gezondheid, en nog veel meer thema’s spelen in iedere regio.

Regionale samenwerking in de zorg

De transities in de zorg hebben het belang van regionale netwerken doen toenemen. De beleidsagenda ‘De juiste zorg op de juiste plek’ komt in alle hoofdlijn akkoorden terug. Partijen in de regio kennen elkaar en beseffen steeds beter dat ze elkaar nodig hebben. Ook de maatschappij verwacht van zorgorganisaties dat ze samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van burgers in hun regio en voor de kwaliteit en kosten van de zorg.

Samenwerken is nodig, maar gaat niet vanzelf. Het vraagt om een andere logica: de logica van het netwerk, waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en niet één partij het voor het zeggen heeft. In veel regionale zorg-en-welzijn netwerken laten partijen zich leiden door een eenzijdige kijk op het te bereiken effect. Als partijen beseffen dat het er ook om gaat vertrouwen op te bouwen en samen te ontwikkelen en leren, zijn de regionale samenwerkingsverbanden vitaler en duurzamer.

Samenwerking in de zorg: vijf succesfactoren

Common Eye-adviseurs Wilfrid Opheij en Astrid van Dijk zijn op zoek gegaan naar de ingrediënten van duurzame en vitale zorgnetwerken. Op basis van hun ervaringen in verschillende netwerken hebben zij vijf ingrediënten geïdentificeerd die onmisbaar zijn voor een goed functionerend netwerk. Wilfrid en Astrid delen hun visie op het creëren van netwerkwaarde in het Zorgvisie Magazine van februari 2019.

Het artikel is te lezen op Zorgvisie (voor abonnees) in het magazine, of hier te downloaden.