Search
Close this search box.

Samenwerking is zoeken naar gedeelde ambities

Goede samenwerking wordt steeds belangrijker voor scholen. Om scholen te begeleiden bij succesvol samenwerken, werken ook VBS en adviesbureau Common Eye samen. Wat is er nodig om te bouwen aan goede samenwerking?

Elke school werkt samen. De reden kan verschillen: soms is het een kans, soms een opgave. ‘Met een Integraal Kindcentrum (IKC) is er de gedeelde ambitie om onderwijs en opvang te integreren. Bij passend onderwijs en krimp is het noodzakelijk om samen te werken’, noemt VBS-directeur Edward Moolenburgh als voorbeelden. Een succesvolle samenwerking vormgeven kost tijd en vraagt om goede afstemming tussen de deelnemers. Common Eye onderscheidt vijf condities in het samenwerkingsproces: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces.

Lees hier het artikel uit De VBS van oktober 2016. De VBS is het tijdschrift van VBS, netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs.