Zoek
Sluit dit zoekvak.

Handreiking voor samenwerking in het primair onderwijs

Basisscholen die te kampen hebben met leerlingendaling en willen samenwerken met andere scholen in de regio, kunnen de publicatie ‘Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs’ raadplegen. Deze handreiking samenwerken van Niek Kraan (Twynstra Gudde) en Ruben van Wendel de Joode (Common Eye) is in opdracht van het Ministerie van OCW geschreven voor stakeholders in het primair onderwijs en biedt inzichten in hoe zij om kunnen gaan met leerlingendaling.

Het aantal scholieren in Nederland neemt af. Veel scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs zoeken daarom de samenwerking met andere scholen en besturen in de regio. Op deze manier blijft onderwijs bereikbaar, divers en van goede kwaliteit. Het proces om tot samenwerking te komen wordt toegelicht in de handreiking. Daarnaast worden de verschillende vormen van samenwerking behandeld.

Het vraagstuk, proces en de vorm
De publicatie behandelt drie thema’s: het op te lossen vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de mogelijke samenwerkingsvormen. Het eerste thema gaat over het benoemen van het vraagstuk waarvoor samenwerking de oplossing is. Daartoe leidt de handreiking u langs een aantal strategische vragen. Het proces om tot samenwerking te komen, wordt als tweede behandeld. Alle stappen van dit proces komen naar voren in de handreiking. Van het zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners tot het vormgeven en implementeren van de samenwerking. Als laatste komen de mogelijke samenwerkingsvormen aan bod. Bij elke samenwerkingsvorm worden tips en aandachtspunten gegeven.

De handreiking is niet alleen bedoeld voor schoolleiders- en bestuurders die willen samenwerken, maar gaat ook in op de rol die verschillende stakeholders (zoals ouders en gemeenten) hebben. Daarmee is de handreiking nadrukkelijk een praktisch hulpmiddel voor alle betrokkenen bij de samenwerking.

Regionale procesbegeleider
Om een helpende hand te bieden bij het vormgeven van een samenwerking, verstrekt OCW bekostiging voor regionale procesbegeleiders. Deze begeleiders dragen bij aan de realisatie van samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders. Schoolbesturen kunnen bekostiging aanvragen voor een regionale procesbegeleider via de regeling bekostiging regionale procesbegeleiders. De laatste tranche van deze regeling sluit op 1 december 2016. Bij de accountmanagers leerlingendaling kunnen schoolbesturen, schoolleiders, ouders, leerlingen, gemeenten en andere betrokkenen terecht met vragen over leerlingendaling en samenwerking.

Download hier de handreiking Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs’. Voor meer informatie zie ook www.leerlingendaling.nl.