Search
Close this search box.

>

Samenwerking vraagt co-creatie

Dit is een passage uit het handboek ‘Samen met netwerkpartners op weg naar een gezinsgerichte aanpak taalvaardigheid’ van SCHUNCK Bibliotheek. Het volledige handboek lees je hier. Benieuwd naar de rol van Common Eye? In deze casus lees je er alles over. 

Samenwerken betekent dat partijen zich voor korte of langere tijd verbinden aan een gezamenlijke opgave. Een samenwerking moet érgens beginnen. Vaak bij één partij die een opgave signaleert die hij niet alleen kan oplossen. In gesprek met mogelijke partners ontdek je vaak dat deze op hun eigen manier ook met het vraagstuk bezig zijn. Goed nieuws, maar dan? Er zijn raakvlakken, er is urgentie, maar er is dan vaak nog geen samenwerking.

Partijen moeten hiervoor een stap verder zetten. Een stap die maakt dat de verschillende werkelijkheden van partijen – verschillende aanpakken, verbindende visies – verbinden in een gezamenlijke werkelijkheid. Hiervoor moeten partijen werken aan een gedeelde ambitie. Een ambitie is gedeeld
als alle partijen in de samenwerking zich er eigenaar van voelen en er samen mee aan de slag willen. Het gaat erom dat alle partijen het beschouwen als een gezamenlijk doel. 

Tot een gedeelde ambitie komen gaat niet vanzelf, dit vraagt om co-creatie. Ook in de aanpak rondom gezinsgericht werken wordt dat duidelijk. Hoewel partners de problematiek en de urgentie doorgaans herkennen, zijn er stappen nodig om tot een echte samenwerking te komen. Partijen moeten elkaar leren kennen. 

Een volgende stap is de meerwaarde van een samenwerking verkennen. En pas dán, als die meerwaarde erkend wordt, kan er gebouwd worden aan gezamenlijke doelen en een gezamenlijke aanpak.

Het is goed mogelijk dat één partner veel potentie ziet in de samenwerking en veel urgentie ervaart, terwijl de andere partner zich hier nog op moet beraden. Ook moeten partijen zich over en weer in elkaar verdiepen om te weten wat voor de ander belangrijk is. De ervaring leert dat dit proces tijd kost en veel aandacht vraagt. 

Procesfasen