Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerkingsspellen

Overleggen tussen samenwerkingspartners zijn vaak formeel en zakelijk. Het gevaar van dat soort overleggen is dat ze niet inspireren, dat er weinig rekening wordt gehouden met het feit dat de deelnemers elkaar niet zo goed kennen en dat zij andere belangen en achtergronden hebben.

Creativiteit en spel dragen bij aan een betere samenwerking. Spellen geven energie en bieden een laagdrempelige en leuke manier om bijvoorbeeld in gesprek te komen over elkaars belangen, om gezamenlijk tot een krachtige en geïnspireerde ambitie te komen, of om elkaar als samenwerkingspartner en als mens beter te leren kennen.

Wij hebben in de loop der jaren een groot arsenaal aan spellen ontwikkeld, vaak in samenwerking met onze partners. Zo hebben we 21 samenwerkingsspellen die gebaseerd zijn op het ‘Common Eye op samenwerken’, het Alliantiekaartspel en het Netwerkspel. De spellen zetten wij veelvuldig in tijdens sessies en trainingen

Een aantal van deze spellen lichten we in dit artikel uit. Heb je interesse in één van deze spellen? Neem dan contact op met Esther Klaster.

Alliantiekaartspel

Samenwerking tussen organisaties is niet eenvoudig. Bijvoorbeeld doordat de partners van elkaar afhankelijk zijn en er niemand echt de baas is. Of omdat het anders zijn van de samenwerkingspartner – dat op zich een pluspunt is – het samenwerken ook lastig maakt.

Het Alliantiekaartspel helpt je om met elkaar in gesprek te gaan en zo aan een betere en succesvollere samenwerking te bouwen. Het Alliantiekaartspel bestaat uit 133 kaarten en is gebaseerd op ‘Leren samenwerken tussen organisaties’ (Managementboek van het jaar 2013).

De kaartenset is hier te bestellen.

Samenwerkingsgames

In samenwerking met onze klant en partner SIGRA en een groot netwerk aan gamebouwers en designers heeft Common Eye in 2018 21 samenwerkingsgames ontwikkeld. De spellen zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Common Eye en zijn ontwikkeld ter ere van het 55-jarig bestaan van SIGRA.

De 21 spellen zijn gebaseerd op de vijf condities van samenwerken (het samenwerkingsmodel van Common Eye): Ambitie, Belangen, Relatie, Organisatie en Proces. Voor elke conditie van samenwerking zijn verschillende spellen ontwikkeld. Ook zijn er diagnose games, die spelenderwijs aangeven welke condities binnen de samenwerking goed zijn verzorgd en welke extra aandacht verdienen. Die diagnose kan weer aanleiding zijn voor het spelen van een volgend spel.

Meer over de samenwerkingsgames vind je hier.

Netwerkspel

Het Netwerkspel is gebaseerd op de bouwstenen voor het organiseren in en met netwerken. In duo’s en groepen worden de spelers middels een bordspel uitgedaagd na te denken over het organiseren in en met netwerken. Samen ga je aan de slag met verschillende vragen, opdrachten en stellingen over netwerken en ieders eigen praktijk. Zo leer je over ieders ervaringen en gedachten ten aanzien van het samenwerken in netwerken. Je kunt het gebruiken voor een bestaand netwerk, maar ook wanneer je met een aantal collega’s je ervaringen en beelden bij samenwerken in netwerken in het algemeen wil delen.

Lees hier meer over het Netwerkspel.