Zoek
Sluit dit zoekvak.

Esther Klaster

Esther studeerde corporate communicatie en bedrijfskunde en maakte tijdens haar promotieonderzoek de overstap naar de bestuurskundige hoek. In die tijd heeft zij haar hart verpand aan de publieke sector en is haar fascinatie voor samenwerking en netwerken ontstaan.

“Mensen en organisaties ondersteunen bij het vormen, versterken of verduurzamen van samenwerkingsverbanden en netwerken, dat is mijn vak én mijn passie! Het liefst doe ik dit met en voor partners uit het sociaal domein, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Wat ik zo leuk vind aan het adviesvak? De afwisseling. Niet alleen omdat je in veel verschillende contexten komt, maar ook hetgeen je kan bieden is iedere keer weer anders. De ene dag zet je je tanden in een ingewikkeld en langdurig samenwerkingsproces, de andere dag geef je een creatieve workshop over samenwerken, netwerken of netwerkleiderschap. De inzichten die je op de ene plek opdoet, kun je op een andere plek weer meegeven.

Regionale netwerken

In 2015 ben ik (cum laude) gepromoveerd op mijn proefschrift over regionale netwerken op de beleidsterreinen onderwijs en arbeidsmarkt. Regionale netwerken fascineren mij enorm. Zowel vanuit het rijk als vanuit de regio’s zelf wordt er steeds meer samengewerkt op regionaal niveau. De decentralisaties hebben deze trend nog eens versterkt. Veel gemeenten, maar ook andere publieke en private partijen kampen met organisatorische, relationele en beleidsinhoudelijke vraagstukken die te maken hebben met samenwerking. En vaak komen de mensen die in samenwerkingsverbanden zitten elkaar in verschillende 

overlegorganen telkens weer tegen. Die overlap noemde ik in mijn proefschrift ‘metanetwerken’. Het zoeken naar verbinding tussen organisaties, maar ook tussen verschillende netwerken was een van de centrale thema’s van mijn proefschrift.

Wat mij fascineert aan samenwerking is dat er zoveel bij elkaar komt: Het samenspel van organisaties en individuen met al hun onderlinge relaties en belangen, het balanceren van inhoud en proces. Eigenlijk alles wat in een ‘enkele’ organisatie ook gebeurt, maar dan in het kwadraat!”

Wil je Esther wat beter leren kennen? Lees dit interview met haar.

Ik nodig je graag uit aan onze leestafel!

Esther Klaster