Search
Close this search box.

Succesvol samenwerken: hoe werkt dat?

Succesvol samenwerken is niet makkelijk. Partijen die met elkaar samenwerken hebben vaak verschillende achtergronden, belangen en ideeën. Juist door die verschillen willen ze graag samenwerken. Diezelfde verschillen betekenen echter ook dat ze zich moeten inspannen om elkaar te begrijpen en spraakverwarring te voorkomen. De conversatie op gang brengen en houden is daarom een belangrijke vaardigheid in samenwerkingsprocessen, die echter niet vanzelfsprekend aanwezig is. Hoe werken partijen goed met elkaar samen?

Succesvol samenwerken in een team

Succesvol samenwerken in een team, afdeling of organisatie heeft allemaal hetzelfde doel. In een samenwerking creëren mensen samen iets dat er eerder nog niet was. Denk aan een plan, een project of een initiatief waarvoor zij de krachten willen bundelen. De betrokken samenwerkingspartners delen hun wensen en ideeën, en vertalen deze naar een gedeelde ambitie. In die zin is iedere samenwerking uniek. Wordt één van de partners vervangen door een andere of komt er een partner bij, dan ziet het resultaat er anders uit. Dit betekent dat ieders inbreng, hoe klein of hoe groot ook, van betekenis is. Hier zit tegelijkertijd de crux: de kwaliteit van de interactie is daarmee een factor van belang. Die maakt het verschil tussen één gezamenlijke waarheid of verschillende werkelijkheden die naast elkaar bestaan. Onze stelling is daarom deze: hoe kansrijk een samenwerking in zichzelf ook is, als de kwaliteit van de interactie achterblijft zullen partners moeite hebben om een gedeelde ambitie van betekenis te ontwikkelen.

succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken tussen organisaties: een essay

Goed luisteren, open vragen stellen en je vooroordelen laten varen. Het zijn de bekende tips en tricks voor het voeren van gesprekken. Maar de praktijk is weerbarstig, zeker wanneer partijen met verschillende achtergronden met elkaar moeten samenwerken. Een kijkje in de mogelijke barrières in conversaties maakt duidelijk dat er een wereld te winnen valt door gesprekken en bijeenkomsten een duidelijke context te geven en ze goed in te richten. 

Collega’s Manon en Nikki schreven een essay over succesvol samenwerken. Aan de hand van dialogische en dialectische gespreksmethoden geven zij duidelijke handvatten over hoe je een succesvolle interactie in samenwerkingsprocessen kunt vormgeven. Door beide methoden goed te gebruiken geef je gesprekspartners de mogelijkheid om ieders perspectieven naast elkaar te laten bestaan, de eigen identiteit te etaleren en uiteindelijk gezamenlijk te bouwen aan een collectief beeld, gedeelde ambitie of gezamenlijk plan. 

Download het volledige artikel hier

Bron artikel: Succesvol samenwerken start met effectieve interactie, M. de Caluwé en N. Willems, Holland Management Review editie 179, mei/juni 2018: https://www.hmr.nl/archief/2018/hmr-179-mei-juni-2018.