Zoek
Sluit dit zoekvak.

‘We kunnen het niet alleen!’

Wil je als ziekenhuis maatschappelijk echt van betekenis zijn en wetenschappelijk onderzoek van waarde laten zijn in de praktijk? Dan móet je samenwerken. Dat besef groeide de laatste jaren steeds meer bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Het gevolg? Betere interne samenwerking tussen afdelingen van het UMCU, maar ook nieuwe samenwerkingen met externe partners. Decaan Frank Miedema is helder: “We kunnen het niet alleen!”

Verbinden met de omgeving

Die overtuiging lag aan de basis voor de strategie van het UMCU: ‘Connecting U’. In januari 2015 startte het ziekenhuis met deze koers. ‘Connecting U’ gaat in essentie over verbinding. Met patiënten, huisartsen, verwijzers en instellingen uit de regio, maar ook met studenten en onderzoekers”, legt Miedema uit. “We richten onze processen nu zo in dat onze dienstverlening nauwer aansluit op de behoeften van deze groepen.” Het UMCU merkte dat hierdoor de maatschappelijke impact van het ziekenhuis groeide en de relatie met de patiënten en andere partners sterker werd. Waardevol dus. Miedema: “Daarnaast investeerden we in onze medewerkers: pas als zij over de juiste talenten, kennis en vaardigheden bezitten, kunnen we onze ambities echt verwezenlijken.”

Naar buiten gericht

Ook de samenwerking met nieuwe externe partners leidde tot spannende allianties. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen met het Hubrecht Instituut, Philips en het Zweedse Elekta op het gebied van beeldgestuurde radiotherapie of met TU Eindhoven en het Prinses Máxima Centrum omtrent kinderoncologie. “Bijzonder is de samenwerking met het Topinstituut Kanker, waar onderzoeksinstituten, drie ministeries en KWF Kankerbestrijding samenwerken”, vertelt Miedema trots. “Het gaat er altijd om dat alle betrokkenen er daadwerkelijk van doordrongen raken dat ze alleen mét elkaar het verschil kunnen maken.”

Niet vanzelf

De ervaring leerde dat nieuwe verbindingen aangaan niet vanzelf gaat en veel tijd en energie kost. Het UMCU richtte zich allereerst op de interne samenwerking tussen verschillende afdelingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor goede afstemming tussen afdelingen in een gemeenschappelijk OK/IC-centrum? Of hoe werken verschillende afdelingen samen bij de behandeling van een kankerpatiënt? “Dat zijn majeure processen geweest”, licht Miedema toe. “Zeker voor specialisten en onderzoekers die binnen hun eigen disciplines opgeleid zijn, is het niet vanzelfsprekend om over afdelingen en grenzen samen te werken. Ook het wetenschappelijke systeem zal dus in de toekomst een verandering moeten doormaken.”

‘Alleen met elkaar kunnen we het verschil maken.’

Nodig hebben

Hoe vergroot je als organisatie je samenwerkingsvaardigheden? Miedema: “Zorg voor een gezamenlijke impact, waar patiënten van meet af aan bij betrokken zijn. En opereer niet als ‘primes inter pares’, maar werk samen vanuit het besef dat je elkaar nodig hebt.”