Nikki Willems

Het mooiste aan haar werk als adviseur vindt Nikki Willems dat zij een bijdrage kan leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken over verschillende disciplines. Denk aan het opzetten van een samenwerking tussen overheden en publieke instellingen rondom een thema als ouderenzorg of duurzaamheid of het meebouwen aan een samenwerkingsstrategie voor een zorginstelling.

“Tijdens mijn studies European Studies en Bestuurskunde zag ik al dat maatschappelijke opgaven zich het beste laten oplossen als partijen samenwerken. Partijen hebben elkaar nodig omdat ze aanvullende kennis bezitten, toegang hebben tot bepaalde doelgroepen of hulpbronnen. Als adviseur zie ik de beste ideeën, producten en oplossingen ontstaan doordat mensen en organisaties samen aan de slag gaan, elkaar inspireren en aanvullen. Inhoudelijk, maar ook vanuit verschillende belangen.

Autonomie
Dat samenwerken ingewikkeld is, maakt het extra boeiend om er mee bezig te zijn. Wat willen we met elkaar bereiken, wat is daar voor nodig en hoe kunnen we dat het beste vormgeven? Deze vragen lijken misschien simpel maar zijn het meestal niet. Zo bestaat er vaak spanning tussen de autonome positie van partijen en hun wil om iets samen te doen. Ik zoek graag naar de gezamenlijke ambitie, maar ook naar de beste manier om de samenwerking te organiseren.

Organiseren in en met netwerken
Als co-auteur van de boeken ‘Organiseren in en met Netwerken’ en ‘Nieuwerwets organiseren’ heb ik me verdiept in samenwerkingen in netwerkverband en vernieuwende vormen van organiseren. Het is duidelijk dat bij alle vormen van organiseren samenwerken een belangrijke uitdaging biedt. Of het nu gaat om samenwerken in de eigen organisatie, in een netwerk of samenwerken op andere en vernieuwende manieren.

Mijn werk doe ik vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Ik duik graag in een nieuwe omgeving en/of opdracht om een mooi resultaat te kunnen leveren. Ik werk veel in de zorg en voor overheden, maar ben eerder bijvoorbeeld ook in het onderwijs en de infrastructuur actief geweest.”