Zoek
Sluit dit zoekvak.

Blogserie Regionale netwerken en Corona – Blog 2: De rolinvulling

Het tweede blogartikel in deze reeks blogs waarin we een ‘wimperanalyse’ beschrijven van websites van regionale netwerken en hun rol tijdens de afgelopen maanden in de coronatijd.

Regionale netwerken spelen uiteenlopende rollen bij de Corona Pandemie

We hebben van een 16 tal regionale netwerken die we kennen op basis van de informatie op hun website gekeken welke invulling zij hebben gegeven aan hun activiteiten rond de uitbraak en eerste crisisperiode van het Corona virus. Deze netwerken zijn over het hele land verspreid. De ‘wimperanalyse’ op basis van deze informatie leert ons dat er tussen de netwerken variatie is in invulling van Corona gerelateerde activiteiten. Een andere uitkomst is dat geen enkel door ons overzien netwerk ‘op de bok’ zit bij in de Coronacrisis. Hoe ziet hun invulling er dan uit en op welke wijze benutten zij hun aanwezige samenwerking en infrastructuur van samenwerking tussen deelnemende partijen uit het netwerk om een bijdrage te leveren tijdens de Coronacrisis?

Variatie in rolinvulling

Van de zestien netwerken konden we online bij drie netwerken niet achterhalen of zij actief zijn geweest. Om enig onderscheid te maken hebben we voor de dertien overblijvende netwerken drie varianten van activiteitenniveau onderscheiden. Vijf netwerken hadden geen activiteiten op hun website staan. Vier netwerken zijn als prikbord ingericht rond het Corona onderwerp. Zij geven berichten weer vanuit de actualiteit, algemene publieksinformatie en verwijzen naar websites en of verdere bronnen voor informatie over Corona.  En tenslotte zijn er vier netwerken die een (intensieve) verbindersrol vervullen om regionale activiteiten rond Corona te verbinden en tot een succes te maken.

Rol van verbinder

Netwerk samen Voor Betere Zorg (VBZ) van de werkgeversvereniging VBZ KAM in Noord Holland is één van de regionale netwerken die haar makelaarsrol intensief heeft opgepakt. Ad Warnar, directeur van VBZ geeft twee voorbeelden. Vanuit hun invalshoek arbeidsmarkt en verbinding met de landelijke branchevereniging Regioplus zijn ze direct praktisch aan de slag gegaan. Zij hebben geparticipeerd in de landelijke actie Extra Handen voor de Zorg, waarmee zo’n 22.000 zorgvrijwilligers zijn geworven. Voor deze regio betekende dat 900 zorgvrijwilligers die ingezet konden worden bij zorgorganisaties. Deze vrijwilligers hebben ze gebeld om te inventariseren waar ze ingezet zouden kunnen worden. In totaal zijn er zo’n 300 mensen gematcht met 24 zorgorganisaties. Een ander voorbeeld is dat bureau VBZ vanuit de invalshoek belangenbehartiging bij alle leden is nagaan of zij waren aangesloten bij de primaire organiserende gremia rond de crisismaatregelen en informatiestroom: GGD, GHOR en ROAZ. Voor een aantal sectoren (met name de niet-acute sectoren als Verstandelijk Gehandicapten, Maatschappelijke Opvang en Jeugdhulp) was dit niet het geval. Maar ook het organiseren van adequate opvang voor kinderen van zorgpersoneel en het creëren van gratis parkeergelegenheid voor zorgpersoneel in de regio om de gevolgen van verminderde OV-capaciteit op te vangen zijn voorbeelden.

Tijd voor eerste reflectie

Ad Warnar geeft aan dat zij nu met hun netwerk behoefte hebben om terug te kijken op hun inzet. Zo lijkt de efficiency rond bijvoorbeeld het werven en inzetten van 900 zorgvrijwilligers tot daadwerkelijk inzet van 150 vrijwilligers te hebben geleid. Is dit nu juist veel, als gevolg van de persoonlijke benadering, of weinig in vergelijking tot anders ingezette werving? Welke inzet is nodig in de komende maanden, bij een 2e golf, uitval van medewerkers door overwerktheid of vakantieperiode? En hoe operationeel moet de inzet van een netwerkbureau zijn?

We willen in de volgende blogs aan de hand van meer voorbeelden meer beeld krijgen bij de variatie tussen regionale netwerken. Welke netwerken zijn hoog actief en wat zien we dan, welke netwerken komen (al dan niet als bewuste keuze) niet in actie en wat is de achtergrond daar dan bij.

Regionale NetwerkBlogs Common Eye

Al meerdere jaren begeleidt en ondersteunt Common Eye regionale netwerken in hun oprichting en doorgaand optimaliseren van deze samenwerking. Wij organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten voor de netwerkleiders uit onze eerdere opdrachten om met hen samen steeds meer en beter de kennis en werkende principes van regionale netwerken te begrijpen, te beschrijven en te delen met het veld. Deze reeks blogs is onderdeel van die gezamenlijke ontdekkingstocht. We beschrijven onze ‘wimperanalyse’ van websites van regionale netwerken, pakken er een aantal opvallende netwerken uit voor een wat diepere verkenning, zoeken naar generieke afwegingen (als ze bestaan) en sluiten de reeks af met onze eerste leidraad en overdenking over hoe nu verder.