Search
Close this search box.

Blogserie Regionale netwerken en Corona – Blog 1: De eerste indruk

In deze reeks blogs beschrijven we onze ‘wimperanalyse’ van websites van regionale netwerken en hun rol tijdens de afgelopen maanden in de coronatijd.

Samen aan zet in de regio bij crisisbestrijding

De afgelopen maanden stonden in het teken van Corona. Een wereldwijde pandemie, die vanuit landelijk beleid en richtlijnen is bestreden maar met een aanpak en crisisinterventies verankerd in de regionale setting. We zagen dat de regionale crisisorganisaties de regie voerden over de aanpak van de crisis en de bestrijding van de pandemie. Zo coördineert de GGD en GHOR de samenwerking tussen de geneeskundige hulpdiensten, om één hulpverleningsketen te vormen. En zo bewaakte de ROAZ in de regio’s de beschikbaarheid en continuïteit van de acute zorg. Allen regionale samenwerkingstafels die opgelijnd staan om gezamenlijk in actie treden bij crisis of rampen.

De bestaande regionale netwerken

Naast deze crisisorganisaties zijn er in ‘normale tijden’ ook vele andere regionale zorgnetwerken actief. Samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders in de regio die zich met elkaar verzamelen rondom een gedeelde opgave. Vaak zijn dit maatschappelijke opgaven die partijen afzonderlijk niet kunnen oplossen: hoe komen we tot doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio? Hoe behouden we de continuïteit van zorg bij een toenemende zorgvraag en afnemend zorgaanbod? Hoe zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek? In deze netwerken zitten ziekenhuizen, huisartsen, ouderenzorg, GGZ,gehandicaptensector en anderen aan tafel om deze vraagstukken in de regio te analyseren en tot passende projecten en interventies te komen. Al meerdere jaren ondersteunen wij deze netwerken in hun oprichting en optimalisering van hun samenwerking.

Rol invulling en rationale

Deze netwerken zijn er, ze vormen een vaste plek voor de bestuurlijke ontmoeting en programma- en innovatiekracht. Deze regionale netwerken zijn vaak goed georganiseerd. Ze worden aangestuurd door een netwerkcoördinator en hebben soms ook een ondersteunend netwerkbureau. En dat maakte ons nieuwsgierig: welke rol hebben zij gespeeld in de afgelopen periode? Uiteraard, de hiervoor beschreven crisisorganisaties voerden de regie. Maar deze bestaande samenwerkingstafels, waren zij actief?

Waarom doe je wat je doet?

Onze nieuwsgierigheid heeft geleid tot een kleine ontdekkingstocht en een ‘wimperanalyse’. We hebben de netwerken die wij kennen eens nader bekeken en hun activiteiten de afgelopen maanden overzien. Wat blijkt? In de recente noodzaak tot ultiem samenwerken bij het Coronavraagstuk hebben de regionale netwerken zich uiteenlopend gepresenteerd in de ‘call for action’ om collectief alle zeilen bij te zetten. Wat maakt dat bij orkaankracht de keuze van de netwerken zo uiteen loopt? Waarom wordt welke rol gekozen en wat kunnen we hier uit leren voor de fase die nu aan het ontstaan is: volhouden en doorzetten. In deze blogreeks proberen we een antwoord te vinden op deze vraag: waarom doe je wat je doet als regionaal netwerk in Corona-tijden? 

Regionale NetwerkBlogs Common Eye

Al meerdere jaren begeleidt en ondersteunt Common Eye regionale netwerken in hun oprichting en het doorgaand optimaliseren van deze samenwerking. Wij organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten voor de netwerkleiders uit onze eerdere opdrachten om met hen samen steeds meer en beter de kennis en werkende principes van regionale netwerken te begrijpen, te beschrijven en te delen met het veld. Deze reeks blogs is onderdeel van die gezamenlijke ontdekkingstocht. We beschrijven onze ‘wimperanalyse’ van websites van regionale netwerken, pakken er een aantal opvallende netwerken uit voor een wat diepere verkenning, zoeken naar generieke afwegingen (als ze bestaan) en sluiten de reeks af met onze eerste leidraad en overdenking over hoe nu verder.