Zoek
Sluit dit zoekvak.

Conflictbegeleiding

Samenwerken staat voor veel mensen synoniem voor iets positiefs. Uitdagend misschien, maar bovenal iets wat perspectief biedt. Soms ligt het alleen net wat anders, bijvoorbeeld als je in een negatieve dynamiek terechtkomt, er onenigheid is, of zelfs een conflict dreigt. Daarbij is een conflict een uiterste situatie. Dat klinkt niet als een aantrekkelijke situatie, maar conflict is soms noodzakelijk om samen verder te komen. Het goed omgaan met conflicten kan zelfs een positief effect hebben op de samenwerking. Immers, ‘zonder wrijving geen glans’. Een relevante vraag in al deze situaties is: 'Wat kan je doen als het schuurt en de emoties oplopen?’ In bijna alle gevallen is het verstandig om in een vroeg stadium ‘het goede gesprek’ te voeren en een mediator te betrekken om een conflict te voorkomen of samen tot een oplossing te komen.

Jullie vraag als vertrekpuntMediation

Wanneer het schuurt of er is sprake van een conflict waar jullie zelf niet meer uitkomen en jullie hebben de behoefte om dat samen te bespreken, helpen wij graag in dat gesprek. Dat kan door het begeleiden van gesprekken aan de hand van een mediation-achtige aanpak, dan wel een officiële mediation. Het kan ook door individuele partijbegeleiding waarbij we jou als partij verder helpen met dit vraagstuk.

Natuurlijk zullen we eerst bepalen wat de vraag precies is en welke aanpak past. Bij een mediation is het van belang dat jullie je beiden kunnen vinden in de keuze van de mediator of procesbegeleider en bereid zijn om te zoeken naar een oplossing in het belang van alle betrokkenen.

Hoe ziet conflictbegeleiding eruit?

De aanpak komt voort uit de theorie over mediation. Een mediation kenmerkt zich grofweg door een aantal fasen:

  • Allereerst zullen we op hoofdlijnen bepalen welke vraag of probleem centraal staat. We maken afspraken over onderwerpen als vertrouwelijkheid, commitment, kosten en de rol van de procesbegeleider. Bij een officiële mediation leggen we deze afspraken vooraf vast in een mediationovereenkomst.
  • Vervolgens zullen we dieper ingaan op wat jullie verdeeld houdt, wat maakt dat jullie een conflict hebben en waar gaat het precies over. Maar ook benoemen we waar jullie het wel over eens zijn. Tijdens dit gesprek proberen we er samen achter te komen wat eenieder belangrijk vindt, waar aandacht voor moet zijn bij het zoeken naar oplossingen. Ook zal aandacht zijn voor de wijze van communiceren.
  • Als de belangen op tafel liggen en iedereen gezegd heeft wat gezegd moest worden, proberen we de stap te maken naar de toekomst. Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor jullie vraagstuk?
  • We proberen aan de hand van objectieve criteria te zoeken naar de oplossing(en) die voor beiden uitkomst biedt en recht doet aan de belangen.
  • Indien nodig leggen we de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Kennis maken?

Wil je graag in gesprek over jouw vraag om de mogelijkheden te verkennen? Stuur een mail, bel me op of kom eens langs op ons kantoor in Bilthoven voor een kennismaking.

Johanneke Schilthuis

Naast conflictbegeleiding en coaching, werk ik als adviseur in samenwerkingsopdrachten in de zorg. Door mijn ervaring in deze sector en mijn medische achtergrond begrijp ik snel welke belangen er spelen bij de verschillende partijen. Mijn aanpak kenmerkt zich door neutraliteit en grote betrokkenheid bij de partijen. Ik werk graag nauw samen om te zoeken naar oplossingen, waarbij alle partijen zich voldoende gezien en gehoord voelen. Dit alles natuurlijk op basis van strikte geheimhouding. 

Meer weten over Johanneke? Klik hier.