Search
Close this search box.

De ambtelijke professional als alliantiemanager in regionale samenwerking: een veelzijdige rol

De publieke sector krijgt steeds meer te maken met opgaven die vragen om regionale samenwerking. Samenwerking met individuele bedrijven, instellingen en ondernemers, maar nadrukkelijk ook in de vorm van regionale netwerken. Regionale samenwerking vergroot het speelveld van ambtelijke professionals. Hun werkterrein bevindt zich nadrukkelijker op het grensvlak van de eigen organisatie en het netwerk daar om heen. Als ‘alliantiemanagers’ maken ze zich sterk voor gezamenlijke regionale opgaven en hebben daarbij oog voor de ambities en belangen van de lokale gemeenschap. In samenwerking met het landelijke Netwerk Regionaal Samenwerken hebben wij professionals uit de publieke sector bevraagd naar hoe zij deze rol ervaren. De enquête laat zien dat samenwerking een substantieel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk en in de ogen van de ambtelijke professionals moet worden gezien als een kerncompetentie voor de hedendaagse publieke organisatie. De rol die de zij vervullen in regionale samenwerking betreft een veelzijdige die vraagt om een delicaat samenspel tussen binnen en buiten en tussen bestuurder en ambtenaar. Gemeenten die effectiever willen worden in samenwerken zouden meer moeten investeren in de professionele ontwikkeling van deze rol. Ook is aandacht nodig voor de kwaliteit van de interne verticale en horizontale afstemming. Manon de Caluwé, Edwin Kaats en Tim Dees lichten in dit artikel de bevindingen uit de enquête verder toe.