Search
Close this search box.

Samenwerking verbeteren op basis van indicatoren

Een samenwerking vitaal houden, is een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen. En dus is elke poging of interventie om de samenwerking te verbeteren onderhevig aan de wetten van samenwerking.

Dat betekent dat het evalueren van de samenwerking en het komen tot verbetervoorstellen en interventies idealiter ook gezamenlijk door de partners gebeurt. We geven hiervoor een aantal tips.

Gezamenlijk evalueren van de samenwerking

Tip 1: Maak samen een analyse van de sterke punten én van de knelpunten, problemen of issues in de samenwerking. Maak hierbij gebruik van praktische tools en instrumenten om het gesprek gestructureerd te voeren.

Tip 2: Probeer niet te snel tot oplossingen te komen of te discussieren of iets wel of niet een probleem is, maar neem de tijd om elkaars beelden écht te begrijpen. Creëer een sfeer en plaats waar alle perspectieven en gezichtspunten besproken en gehoord worden, erken de waarde van verschillen van de deelnemers, breng percepties in zonder een standpunt in te nemen.

Tip 3: Kom samen tot een ‘verbeteragenda’.. Wanneer er een gezamenlijk beeld is van de krachten en kwetsbaarheden van de samenwerking, kun je met elkaar in gesprek over de gewenste verbeteringen en wat er voor nodig is om daar te komen. Ook als er geevalueerd is door een externe begeleider, is het belangrijk dat er ruimte is om de analyse te verinnerlijken. Gebruik de verbetervoorstellen van de adviseur niet als blauwdruk voor het verbeterplan, maar als inzet van een dialoog over de verbetervoorstellen waarin de samenwerkende partijen zich kunnen vinden.

Maar waaraan kun je nu zien of de samenwerking constructief en goed verloopt? Waar kijk je dan naar?

Indicatoren die iets zeggen over de samenwerking

Hoe zorg je voor een gezamenlijke blik op samenwerken? Oftewel: waar kijk je precies naar als je de samenwerking wil evalueren en verbeteren Common Eye ontwikkelde een samenhangende manier van kijken die jouw organisatie houvast biedt. Deze indicatoren dienen als kapstok voor het gestructureerd kijken naar de samenwerking en daarmee voor het verbeteren van de samenwerking:

Gedeelde ambitie

In hoeverre:

 • Hebben we een duidelijk beeld van onze gedeelde ambitie?
 • Is deze ambitie inspirerend voor onszelf en onze achterbannen?
 • Zijn we het eens over de gedeelde ambitie?
 • Gaan we er echt voor en maken we voortgang?

Belangen

In hoeverre:

 • Bespreken we onze belangen expliciet?
 • Zijn we oprecht geinteresseerd in elkaars belangen?
 • Draagt de ambitie in voldoende mate bij aan onze belangen?
 • Doen we moeite om elkaars belangen te realiseren?

Relatie

In hoeverre:

 • Is er aandacht voor de kwaliteit van groepsprocessen?
 • Hebben we de juiste mensen aan tafel?
 • Waarderen we de manier waarop het leiderschap in de samenwerking is vormgegeven?
 • Is er onderling voldoende vertrouwen?

Organisatie

In hoeverre is er sprake van:

 • Past de organisatie van de samenwerking bij ons als partners en bij onze ambitie?
 • Kan er daadkrachtig worden besloten?
 • Hebben we draagvlak van onze achterban?
 • Komen we afspraken na?

Proces

In hoeverre

 • Zijn er duidelijke fasen en mijlpalen in het proces?
 • Is duidelijk wie de procesregie voert en functioneert dit goed?
 • Is er een goede balans tussen aandacht voor de inhoud en voor het proces?
 • Evalueren we de inhoudelijke voortgang en de kwaliteit van de samenwerking voldoende?

Deze condities en indicatoren helpen bij het evalueren en verbeteren van een samenwerking. Er zijn allerlei instrumenten beschikbaar om het gesprek over ‘Hoe doen we het eigenlijk samen’, ‘Hoe kunnen we nog beter samenwerken’ en ‘Hoe gaan we verder?’ makkelijker te maken. Zoals quick scans, vragenlijsten en spellen.

Wil je meer weten over de praktische hulpmiddelen bij evalueren en verbeteren? Kijk dan hier https://commoneye.nl/nl/over-ons/kennis/

Wil je meer weten over ons samenwerkingsmodel? Kijk dan hier.

commoneye model