Search
Close this search box.

Teamcoaching

Jullie team wil effectief aan de slag met het samenwerkingsvraagstuk. In veel samenwerkingsverbanden zijn teams van bestuurders, directie of managers verantwoordelijk voor de samenwerking. Zij hebben samen de ingewikkelde taak om over de grenzen van de eigen organisatie, met ieder zijn eigen belangen, succesvol met elkaar samen te werken. Vaak is in deze teams (een verstoorde) groepsdynamiek en onderstroom voelbaar, het schuurt onderling. We helpen deze teams effectief te zijn in hun samenwerkingsopgave. Door niet alleen te werken aan de inhoudelijke doelstellingen, maar ook de effectiviteit van de groep daarin te betrekken.

Jullie vraag als vertrekpunt

teamcoaching

In een aantal sessies met de groep helpen we jouw team op weg. Door gezamenlijke reflectie gaan we op zoek naar de kern van jullie vraagstuk. Wat is er aan de hand in jullie samenwerking? We helpen jullie in het bespreekbaar maken en omgaan met de complexe dynamiek in samenwerkingsverbanden. En we bieden gerichte interventies om binnen deze dynamiek constructief en effectief samen te werken.

We zetten daarbij onze kennis en ervaring van samenwerken én groepsdynamische processen in. Want in groepen die werken in een samenwerkingscontext is juist die combinatie van belang.

Het coachingstraject

Teamcoaching is eigenlijk altijd maatwerk. Graag gaan we in gesprek om te onderzoeken wat jullie vraag is en hoe we jullie daar het beste bij kunnen helpen. We starten met een intakegesprek, dat kan met jou als leider van het team zijn of met een afvaardiging van de groep. In dit gesprek definiëren samen jullie vraag en ontwikkelen we het traject wat we doorlopen.

Binnen Common Eye heeft Janneke zich toegelegd op teamcoaching. Naast haar werk als teamcoach en mentor, werkt zij als adviseur voor samenwerkingsvraagstukken in de zorg en het sociaal domein. Ze combineert in mijn werk graag haar kennis van samenwerken met de complexe dynamiek van het werken in en met groepen.” 

Kennismaken?

Wil je graag in gesprek over de vraag van jouw of jullie team en de mogelijkheden voor het team samen verkennen? Stuur ons een mail, bel ons op of kom eens langs op ons kantoor in Bilthoven voor een kennismaking. We denken graag met je mee!

Janneke Steijns

Het belang van groepsvorming — dicht op de mens — fascineert me enorm. Ik richt me als coach, naast mentoring, daarom vooral op teamcoaching. Ik ondersteun groepen mensen die samen aan de lat staan voor een complexe samenwerkingsopgave. Samenwerken betekent groepsdynamiek. Ik help groepen hiermee om te gaan en samen een succesvol team te zijn. 

Meer weten over Janneke? Klik hier.