Search
Close this search box.

Modules en gastdocenten leergang Professioneel interveniëren

Vanaf 10 mei 2023 starten wij met de tweede editie van de leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden. Een verdiepende leergang van vier modules, bedoeld voor ervaren netwerkmanagers of netwerkleiders die hun begrip van samenwerkingsverbanden en netwerken willen vergroten en hun eigen leiderschap beter willen leren kennen en verbeteren. Waarover gaan de verschillende modules en welke gastdocent neemt de introductie hiervan voor zijn of haar rekening?

Module 1: Mijn rol en interventies met Marcel de Rooij

Dit blok gaat over het expliciteren van jouw persoonlijke werkwijze, de manier waarop jij invulling geeft aan je rol en wat anderen dus van jou kunnen verwachten. Op zoek naar je persoonlijke leiderschap. Hoe beter en authentieker je dat kunt uitdragen, hoe meer je de rol zult kunnen pakken die jou ligt.

Tijdens de leergang helpt gastdocent Marcel de Rooij jou als deelnemer de eigen (vaak impliciete) overtuigingen bloot te leggen. Hoe beter je weet in welke rol je effectief en impactvol bent, hoe beter je ook de juiste condities kunt scheppen om in die rol te komen, en te blijven. En om te gaan met dilemma’s of spanningen in het werk. Marcel, ervaren leiderschapscoach en bestuursadviseur, neemt een setje goede vragen mee die leiden tot een (nog) helderder beeld over je rol, je krachten en kwetsbaarheden en persoonlijke effectiviteit.

Module 2: Begrijpen van en interveniëren in het systeem met Gerben Zonneveld

We passen onder leiding van psycholoog Gerben Zonneveld de systeembril toe in onze kijk op samenwerking. Gerben vindt in de systeemtheorie houvast in het kijken naar samenwerking. Je leert systemisch te kijken naar samenwerkingsverbanden en groepen in de samenwerkingsverband. Hoe verhouden partijen zich tot elkaar? Wat zijn patronen en wetmatigheden in systemen? Wat is de invloed van macht?

“Om het gedrag van partners in de samenwerking te begrijpen, moeten we niet kijken naar deze individuele partner”, zegt Gerben, “maar naar zijn of haar plek in het systeem en de interacties en verhoudingen met anderen. It’s not the person, it’s the system; gedrag is altijd een kwestie van actie-reactie en komt voort uit patronen in de interactie en verhoudingen tussen partijen.”

Module 3: Begrijpen van en interveniëren in het proces met Joost Voerman

Leer procesmatig te kijken naar samenwerkingsverbanden. Hoe ontwikkelen samenwerkingen en groepen zich? Welke logische weg en stappen doorlopen ze? Wat zijn betekenisvolle momenten in het proces en waar moet je dan op letten? Hoe kun je het proces zo ontwerpen dat het ‘zijn werk kan doen’? Wat is jouw rol in het proces?

Joost Voerman, leiderschapscoach en bestuursadviseur, neemt je mee in de impliciete spelregels van voortgangs- en besluitvormingsprocessen in samenwerkingssituaties. Hoe komt een gezamenlijk besluit tot stand? Onder welke condities zijn partijen genegen om commitment te tonen? Waar kun je als procesbegeleider of netwerkmanager op sturen om ervoor te zorgen dat partijen verder komen met elkaar? Joost haalt ons weg van de idee om te werken met allesomvattende besluiten, en leert ons de kleine stappen te waarderen en helpt ons begrijpen waarom ‘klein’ soms zo nodig is. Hij gaat in op een aantal spanningsvelden, zoals gelijkwaardigheid en hiërarchie.

Module 4: Begrijpen van en interveniëren in de interactie met Noelle Aarts

Leer de betekenisvolle interacties te ontwerpen en begeleiden. We zien interactie (gesprekken, sessies, contactmomenten) als kleinste bouwsteen in het samenwerkingsproces. Maar het is wel een bouwsteen die de samenwerking kan doen vallen of staan. Zo kan een interactie leiden tot overeenstemming, maar ook tot conflict of onbegrip.

Prof. Dr. Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interacties geeft inzichten in het belang van het goede gesprek. We zijn niet heel goed zijn in gesprekken met ‘andersdenkenden’, mensen of organisaties met andere achtergronden, werkwijzen of belangen. Er ontstaan patronen die maken dat de gesprekken soms niet lopen zoals bedoeld.
Wat kun je als netwerkleider doen om de gesprekken in betere banen te leiden? We putten uit eigen casuïstiek, onderzoeken onze eigen rol en bijdrage in het gesprek, en laten ons door Noelle helpen om patronen te identificeren die kenmerkend zijn voor gesprekken in samenwerkingssituaties. Om ze uiteindelijk om te zetten naar inzichten en interventies om de kwaliteit van gesprekken in de samenwerking (nog) verder te verhogen.

Twee ervaren adviseurs van Common Eye begeleiden de leergang. Janneke Steijns is hoofddocent voor de hele leergang en zij begeleidt de deelnemers bij hun leerproces. In dit interview stellen we een aantal vragen aan Janneke.
Manon de Caluwé is co-docent en helpt de deelnemers een stap te zetten in hun eigen samenwerkingsvaardigheid.

Leergang Professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden

De tweede editie van de leergang loopt op dit moment.

In het voorjaar 2024 start de volgende leergang. Klik hier voor meer info, de data en download de brochure. 

Heb je daarna nog onbeantwoorde vragen of wil je gewoon even met onze hoofddocent praten? Neem dan contact op met hoofddocent Janneke Steijns

Heb je een vraag over de leergang?

Stel ze aan Janneke Steijns