Manon de Caluwé

Na haar studies Bedrijfs- en Communicatie- & Informatiewetenschappen, stapte Manon de Caluwé het vak in van adviseur op het gebied van samenwerkingsverbanden en netwerken. Haar overtuiging? ‘Samenwerken is de manier om de vraagstukken van vandaag aan te pakken. Het maatschappelijk belang is namelijk groot.’

“Ik werk vooral in het publieke domein, zorg en welzijn. Voor deze domeinen is samenwerken bepaald niet nieuw. Men heeft veel ervaring met samenwerken in koepels, ketens, netwerken of allianties op vrijwel alle niveaus. Op veel gebieden trekken partijen met elkaar op vanuit het besef dat je vraagstukken effectiever kunt aanpakken als je het samen doet.

Verbinden en mobiliseren
Desondanks kan samenwerken uitdagend en soms zelfs lastig zijn. De uitkomst van een samenwerkingstraject is vaak onzeker; je staat immers niet alleen aan het roer. Soms zijn er conflicterende belangen of grote verschillen die je moet overbruggen. Zo’n situatie vergt een stevige inzet van alle betrokken partijen om elkaar te vinden. Het feit dat partijen zich soms ‘tot elkaar veroordeeld’ voelen, kan extra spanning oproepen.

Als adviseur en procesbegeleider is het mijn drijfveer om samenwerkingspartners de houvast te bieden die nodig is om met elkaar die moeilijke, maar ook de inspirerende stappen te zetten. Voor mij is de kern van samenwerken het samen realiseren van een relevante, actuele en gedeelde ambitie. Soms groots en meeslepend, soms compact en pragmatisch. Maar altijd een onderwerp dat het verschil kan maken. Waarom? Omdat het de moeite waard is om in te investeren.

Daarnaast ervaar ik dat samenwerkingsverbanden houvast vinden in een transparant en resultaatgericht procesverloop. Partijen die met zorg en aandacht hun gezamenlijke proces ontwerpen, hebben daar veel en lang profijt van. Ik haal er veel voldoening uit om organisaties hierbij te helpen. Mijn achtergrond als communicatieadviseur is daarbij nuttig, bijvoorbeeld als het gaat om hoe partijen hun stakeholders kunnen betrekken.

Voor veel bestuurders, managers en professionals in het publieke en maatschappelijke veld is samenwerken dus een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse werk. Ik heb ervaren hoe hun vermogen om te verbinden, hun wilskracht en hun doorzettingsvermogen doorslaggevend kunnen zijn. Het is mijn wens in samenwerkingsprocessen om mensen die hiertoe in staat zijn te betrekken, te verbinden en te mobiliseren. Zij vormen in mijn ogen de motor van de samenwerking.”