Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uitbreiding team

Wij zijn blij met de uitbreiding van ons team van adviseurs! Maar liefst vier nieuwe collega’s zijn bij ons gestart. Ze brengen allemaal hun eigen ervaring en expertise mee. Maak hieronder alvast kennis met ze.
Van links naar rechts: Susan van de Laak, Joraline van Engelen, Carolien Fledderus en Hannah Boven

Susan van de Laak is een strategisch denker met een empathisch vermogen. In al haar werk zet ze samenwerken in om het doel te bereiken. Omdat ze gelooft dat je samen tot effectievere en efficiëntere oplossingen komt. Soms vraagt dit om je autonomie los te laten.
Susan heeft niet alleen ruime ervaring in samenwerkingen tussen woningcoöperaties maar ook in verschillende sectoren. Medewerkers, managers en bestuurders vinden haar een veelzijdige, verbindende en betrouwbare sparringpartner en procesbegeleider. Ze denkt in mogelijkheden en oplossingen om een vraagstuk aan te pakken. Lees meer.

Met haar brede ervaringen als historicus, docent én onderzoeker wil Joraline van Engelen samenwerkingen realiseren en verbeteren. “Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken moeten we andere perspectieven bij elkaar brengen en laten samenwerken. Alleen dan komen we tot oplossingen.”
Joraline wil graag kennis en ervaring opdoen in verschillende sectoren. Maar het liefst is ze actief in het onderwijs, omdat daar enorme uitdagingen zijn. Haar doel is om samenwerkingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen om zo een toegevoegde waarde voor de samenleving te zijn. Lees meer.

Carolien Fledderus beschikt over een ruime ervaring in de zorg. Haar kracht ligt in het verbinden van partijen met een gezamenlijke opgave. Ze is een bruggenbouwer en denkt mee om te komen tot een optimale samenwerking.
Carolien richt zich op samenwerkingen binnen en tussen zorgorganisaties. Evalueren van samenwerkingsverbanden, analyse van het beste toekomstperspectief. Ook begeleidt ze netwerkpartners bij het verbeteren van hun onderlinge samenwerking. Want hoe doe je dat, samenwerken zonder hiërarchie? Lees meer.

Als Hannah Boven een zorgorganisatie binnenstapt, gaat haar vlammetje aan. De passie en betrokkenheid van mensen in de zorg of organisatie ervan, deelt ze. Samenwerken in het belang van de patiënt.
Hannah heeft veel ervaring in project- en programmamanagement. Volgens haar zijn programma’s/projecten en samenwerken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom heeft ze de ambitie om de verbinding en meerwaarde tussen de vakgebieden te vergroten. Lees meer.