Search
Close this search box.

Hoe moeilijk kan het samendoen zijn

Complexe maatschappelijke vraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van onze eigen organisaties samenwerken met anderen. Er is niemand die dit zal ontkennen. Maar hoe logisch het ook klinkt, het is niet eenvoudig en het gaat vaak mis. Om samen te werken moet je als bestuurder, manager of professional allereerst achterhalen wat de doelen en belangen van je eigen organisatie precies zijn en hoe samenwerken daaraan bijdraagt. Vervolgens ga je op zoek naar andere partijen die met jouw organisatie willen samenwerken. Als dat gelukt is, begint het proces van samenwerken, waarin het gaat over vernieuwen en veranderen. Daarin zul je de bereidheid moeten hebben te reflecteren op de eigen rol, inbreng en bijdrage voor het vraagstuk.

Uit de eigen comfortzone

Samenwerken vraagt een fundamenteel andere vorm van leiderschap en professionaliteit dan de eigen individuele werksetting vraagt. Het vraagt dat wij het eigen belang en organisatiebelang afwegen met het belang van het vraagstuk. Het vraagt dat wij serieus rekening houden met alle belangen en persoonlijkheden aan de samenwerkingstafel. En hoe gaan wij om met mogelijke irritaties en conflicten die ontstaan in de interactie? Hoe gaan wij om met een belangentegenstelling die zo groot is dat wij er met elkaar niet uit lijken te komen, terwijl het vraagstuk dat wel van ons vraagt?

Nieuwe vormen van dienstverlening: van coaching tot mediation

Vanuit Common Eye hebben wij ruime ervaring met het begeleiden, adviseren en evalueren van samenwerkingen. Ook bieden wij een grote verscheidenheid aan trainingen. Dat is wat ons bindt. Tegelijkertijd merken wij een andere behoefte. Een behoefte bij onze opdrachtgevers én bij onszelf. Het is de behoefte om te begeleiden bij persoonlijke vragen en uitdagingen. Common Eye biedt hiervoor ondersteuning en wij doen dat met een viertal diensten. Wij onderscheiden individuele coaching, teamcoaching, mentoring en conflictbegeleiding. Met deze vormen van ondersteuning gidsen we jou, samenwerkende teams of partijen die er met elkaar niet goed uitkomen. Samen ontrafelen we complexe vraagstellingen bij samenwerken en zoeken we uit wat er nodig is om jou als persoon of jullie als partij effectiever te laten functioneren in samenwerkingsverbanden.

Onze rol als gesprekspartner voor samenwerkers en samenwerkingspartijen

We kiezen met deze diensten voor een persoonlijk toegesneden aanpak en werkwijze. Wat kun je nu verwachten van ons bij de vier nieuwe vormen van dienstverlening, welke rol pakken we op?

  • Focus op de mens, bij individuele coaching sta je zelf als persoon in je rol of functie in de samenwerkingscontext centraal. Dat kan tussen organisaties, maar ook binnen je organisatie spelen. De coach stemt specifiek met jou af wat je individuele ontwikkelingsvraag is. Hoe wil jij invulling geven aan je persoonlijke rol en handelen. Welke vaardigheden of competenties wil je dieper overdenken en uitwerken om meer diepgang, vertrouwen en plezier in het samenwerken te krijgen? Lees hier meer over individuele coaching
  • Focus op het team, bij teamcoaching stelt de teamcoach het team in het samenwerkingsverband centraal. Hoe ontwikkelen we tot een effectief team? Teams helpen reflecteren levert meer wederzijds begrip op en verhoogt de gezamenlijke prestatie. Het draagt bij aan een betere motivatie van het team en versterkt de onderlinge relaties. Gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie in de samenwerkingscontext. Lees hier meer over teamcoaching
  • Focus op het vraagstuk, bij mentoring ligt er een complex samenwerkingsvraagstuk in het midden en schaart de mentor zich met jou om dit vraagstuk. De mentor gebruikt zijn eigen ervaring en specifieke samenwerkingskennis om je op gestructureerde wijze een scherper inzicht te geven in wat er speelt. We onderzoeken jouw rol, positie en mogelijk instrumentarium: welke mogelijkheden heb jij om invloed uit te oefenen en hoe ga pas je dat toe? Een advies, expertopinie, model of analyse geeft aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Lees hier meer over mentoring
  • Focus op het verschil of conflict, conflictbegeleiding wordt ingezet wanneer partijen serieuze tegenstelingen ervaren die de samenwerking blokkeren. De mediator bemiddelt als een neutrale bemiddelingsdeskundige en begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen partijen. De inzet is om vanuit de werkelijke belangen van partijen te komen tot een gezamenlijke gedragen en voor ieder een optimale besluitvorming of overeenstemming te komen. Lees hier meer over conflictbegeleiding.

Breek jij je hoofd over een specifieke samenwerkingsvraag en zou je eens willen verkennen of een van deze vormen van dienstverlening bij je past? Aarzel dan niet om contact met één van ons op te nemen, we denken graag met je mee: