Freek van Berkel

Freek-van-Berkel

Freek van Berkel

Het liefst gaat Freek aan de slag voor publieke en maatschappelijke organisaties die staan voor een uitdaging bij het realiseren van samenwerking of het slimmer en strategischer inspelen op maatschappelijke opgaven.

Freek heeft een achtergrond in Bestuur- en Organisatiewetenschap en Psychologie. Na zijn studie werkte hij in het Openbaar Bestuur waar hij heeft ervaren hoe weerbarstig het kan zijn om overheden in beweging te krijgen om samen met andere overheden, maatschappelijke partners en inwoners te werken aan maatschappelijke opgaven. In diezelfde periode begon Freek aan zijn promotieonderzoek naar de invloed van politieke besluitvorming op samenwerking in publieke netwerken. Dit deed hij in het infrastructurele domein van Amsterdam ten tijde van kostenoverschrijdingen en vertragingen bij projecten als de Noord-Zuid lijn. Hier zag hij hoe complex samenwerken kan zijn voor organisaties die werken onder grote druk vanuit de samenleving, media en politiek.

Na de verdediging van zijn proefschrift in 2016 heeft Freek zich helemaal toegelegd op het adviesvak. In zijn werk als adviseur ligt de focus vooral op strategie, innovatie en samenwerking van publieke en maatschappelijke organisaties. Zo helpt hij bijvoorbeeld waterschappen bij samenwerking rondom innovatie en de digitale transformatie. Ook geeft hij samen met gemeenten vorm aan kern-, wijk-, en gebiedsgericht werken om met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners te werken aan lokale en regionale opgaven.

Ook heeft hij talloze (regionale) samenwerkingsverbanden helpen opzetten en doorontwikkelen. Dit doet hij in de rol van onafhankelijk adviseur, procesbegeleider, aanjager en soms als onderzoeker om vanuit een scherpe analyse de vinger op de zere plek te leggen.

In zijn werk is Freek zorgvuldig, energiek en enthousiasmerend met de focus op daar waar het over moet gaan. In relatie tot opdrachtgevers is Freek fijn om mee samen te werken met zijn grote betrokkenheid bij opdrachten, heldere manier van communiceren en gevoel voor humor. Ook vindt Freek het belangrijk om kritisch na te denken over de gangbare ideeën over organisaties. Mede om die reden is hij na zijn promotie blijven doceren aan de universiteit en werkt hij momenteel aan een boek over trends en hypes in de organisatie van de 21ste eeuw.

 

Kom eens langs, de koffie staat al klaar!

Freek-van-Berkel

Betsie Strengers

Betsie Strengers

Samen met Melanie doet Betsie de telefonische contactafhandeling, agendabeheer en e-mailcorrespondentie.

“Waar nodig nemen wij adviseurs werk uit handen met diverse ondersteunende taken. Ons doel is om de verbindende schakel te zijn tussen intern en extern. Dit alles maakt het werk interessant en afwisselend.

Binnen Common Eye wordt veel waarde gehecht aan persoonlijke ontwikkeling, voor mij een niet te missen onderdeel waar ik erg blij mee ben. Een kritische blik naar jezelf, wat kan ik leren en wat heb ik nodig om mijzelf te verbeteren. Het is een voortdurend proces en zorgt ervoor dat ik mijn werk interessant en leuk blijf vinden.

Door ruim 20 jaar ervaring binnen de realisatie en het beheer van onroerend goed werd de basis gelegd voor mijn rol als ondersteuner. Mijn baan als secretaresse bij Common Eye was ‘the next step’. Ik werk hier sinds oktober 2018 en het bleek precies te zijn wat ik beoogde. Een functie waar je zingeving koppelt aan passie en waar je betekenisvol werkt. Want naast de inhoudelijke aspecten als samenwerken, professionaliteit en kennis, gaat het bij Common Eye om ieders persoonlijkheid, de humor en aanvullende persoonlijke kwaliteiten.”

Kan ik jou ergens mee helpen?

Freek-van-Berkel

Onze partners

Onze partners

Onze focus ligt vanzelfsprekend op samenwerken. Samenwerken tussen organisaties kent vele invalshoeken: strategisch, bedrijfskundig, sociaal psychologisch, juridisch, bestuurskundig. Verschillende vakgebieden en expertises komen erin samen. Wij kennen experts al op deze vakgebieden en kunnen deze snel inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan mededingingsvraagstukken, conflicthantering en intellectueel eigendom. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van collega-adviseurs en andere partners die op hun terrein expert zijn en die we graag meenemen als uw vraagstuk daarom vraagt.

We stellen ze aan u voor:

Adviestalent

Adviestalent

Adviestalent helpt bedrijven en instellingen hun daad- en innovatiekracht te versterken door de inzet van talentvolle jonge professionals voor tijdelijke opdrachten. ...

Lees meer

Hannah Boven

Hannah Boven

De opgaves in de gezondheidszorg zijn talrijk, maar om tot een voor alle partijen passende oplossing te komen, blijkt vaak bijzonder lastig. ...

Lees meer

Rosi Dhaenens

Rosi Dhaenens

Rosi Dhaenens is collaboratologist en klinisch psycholoog en ruim twintig jaar actief als organisatie ontwikkelaar, docent en coach. ...

Lees meer

Renee Linck

Renee Linck

Renee Linck is bestuurskundige en zelfstandig organisatieadviseur met wie wij vaak samenwerken. Zij richt zich samenwerkingsvraagstukken binnen en tussen organisaties in het veiligheids- en zorgdomein en kent hun complexe (bestuurlijke) omgeving. ...

Lees meer

SiRM

SiRM

SiRM is een strategisch adviesbureau in gereguleerde markten met focus op de gezondheidszorg. Met hun analytische aanpak stellen ze opdrachtgevers in staat impactvolle beslissingen te nemen. SiRM werkt voor alle soorten stakeholders, vaak als onafhankelijke partij tussen hen in. ...

Lees meer

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde

Een aantal van ons heeft bij Twynstra Gudde gewerkt, en wij werken nog vaak met hen samen. Er zijn meerdere redenen waarom wij in sommige opdrachten samenwerken met adviseurs van Twynstra Gudde; ...

Lees meer

André Weenink

André Weenink

André Weenink is procestekenaar en helpt organisaties met het verbeteren van de kwaliteit van communicatie door abstracte concepten, technisch jargon of ideeën te verbeelden met tekeningen. ...

Lees meer

WesselinkVanZijst

WesselinkVanZijst

WesselinkVanZijst is een adviesbureau voor professioneel belangenmanagement. In WesselinkVanZijst vinden wij een geestverwant en partner. ...

Lees meer

Reinanke Haagsma

Reinanke

Reinanke Haagsma

Samenwerken en de wijze waarop partijen zich tot elkaar verhouden heeft Reinanke altijd geboeid. In haar eerdere werk als adviseur strategie en communicatie zag ze bovendien dat doelen te vaak niet gehaald werden omdat de onderlinge samenwerking spaak liep. Daar wilde ze wat aan doen. Als adviseur samenwerken heeft ze veel aandacht voor proces en resultaat.
Werken met aandacht

Samenwerken is werken met aandacht. Om je voordeel te doen van de diversiteit aan organisaties, belangen, persoonlijkheden, werkstijlen en expertise is het namelijk essentieel elkaar goed te verstaan. ‘Even snel iets aftikken’ is dan niet effectief: spraakverwarring ligt immers op de loer. Vaak met irritatie en inefficiëntie als gevolg. Daar wordt de samenwerking niet beter van en beoogde doelen komen zeker niet dichterbij.

Tegelijkertijd herkent iedereen de uitdaging van volle agenda’s en vele andere prioriteiten. Bovendien is het opzetten en onderhouden van een samenwerking ook echt een vak. Dat vraagt om kennis en energie. Als adviseur samenwerken help ik organisaties door dat te bieden.

Betekenisvolle gesprekken

Ik richt mij daarbij onder meer op het komen tot betekenisvolle gesprekken. Dat zijn wat mij betreft geen lange praatsessies op de hei over ditjes en datjes. Door te werken aan een gezamenlijke ambitie, openheid, erkenning van het eigen belang en die van de ander, heldere processen en onderlinge lol, kan een betekenisvol gesprek zich ook in vijf minuten voltrekken. Ik help samenwerkende organisaties dan ook graag bij het effectief stilstaan en elkaar echt begrijpen. Op deze wijze kan de samenwerking daarna in volle vaart (weer) kracht vatten.

Maatschappelijke ambities

Met een hart voor maatschappelijke opgaven, werk ik het liefst met corporate, NGO’s en overheden die zich inzetten op het gebied van gezondheid, diversiteit en internationale ontwikkelopgaven. Met name cross-sectorale samenwerkingen geven me een kick. Organisaties die elkaar mogelijk niet direct verstaan en toch de handen ineenslaan omdat ze in de meerwaarde geloven, vind ik inspirerend en help ik graag een handje mee.

Achtergrond

In 2009 behaalde ik mijn master Corporate Communications and Reputation Management aan de Manchester Business School. Daar studeerde ik af met een onderzoek naar de wijze waarop NGO’s reputaties managen wanneer zij samenwerken met bedrijven. Voordat ik bij Common Eye startte, werkte ik bij een wereldwijd adviesbureau in de internationale ontwikkelingssamenwerking en bij een Nederlands adviesbureau op het gebied van reputatie, communicatie en public affairs.

Naast mijn advieswerk doe ik momenteel ook onderzoek naar cross-sectorale en internationale samenwerking aan maatschappelijke opgaven. Daarover kun je vanzelfsprekend altijd contact met me opnemen.

De koffie staat klaar... koekje erbij?

Freek-van-Berkel

Tijs Heunks

Tijs Heunks

Tijs heeft werken in het ziekenhuis verruild voor een adviseursrol in de breedte van het maatschappelijke domein.
Conceptueel denken, pragmatisch handelen
‘’Samenwerken draait om het organiseren van verandering. Soms zijn partijen op zoek naar verbindingen buiten het eigen domein of zorgt grote onzekerheid over de toekomst ervoor dat een vraagstuk helemaal op slot zit. Ik zie het als mijn opdracht als adviseur om structuur te bieden bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het creëren van beweging. Dit vraagt inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Een conceptueel resultaat is mooi, maar ik haal er pas echt plezier uit als het werkbaar is in de praktijk’’.
Tijs studeerde bouwkunde in Delft. ‘’Ik leerde er conceptueel denken, maar merkte al snel dat er weinig interessante gebouwen uit mijn vingers kwamen. omdat ik wel geïnteresseerd was in de maatschappelijke dilemma’s van ontwerpopgaves ben ik bestuurskunde en later beleid en management in de gezondheidszorg gaan studeren’’.
Strategisch adviseur
Tijdens zijn studie kon Tijs aan de slag in het Diakonessenhuis in Utrecht. Daar bleef hij vier jaar, waarvan de laatste 2,5 jaar als strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur. “Ik vind het erg leuk dat ik mijn loopbaan ben begonnen in het hart van een 24-uurs bedrijf. Een ziekenhuis is een maatschappij op zich. Door er te werken leer je de dilemma’s van de praktijk niet alleen kennen, maar je leert voelen waar energie zit’’.

Tijs was onder meer betrokken bij het ontwerpen van dienstroosters voor het operatiekamercentrum, fusies van ondersteunende afdelingen en hij leidde visie- en strategietrajecten. In de laatste jaren werkte hij in een samenwerkingstraject met verschillende externe partners waaronder huisartsen en het nabijgelegen UMC Utrecht. ‘’De samenwerking met andere organisaties werd strategisch steeds belangrijker voor het ziekenhuis en daarmee ook dominanter voor de interne organisatie. Ik merkte al snel dat het raakvlak van organisatiestrategie en complexe samenwerkingsvraagstukken geweldig boeiend en relevant werk is’’.

Volgende stap
In het samenwerkingstraject met het UMCU leerde Tijs Common Eye kennen. ‘’Of het nu gaat over procesoptimalisatie, portfolio-uitbreiding of technologische innovatie: goed samenwerken wordt steeds belangrijker. Ook omdat er steeds meer over disciplines en sectoren heen samengewerkt wordt. Hoe komen we tot nieuwe, eenvoudige, en werkbare oplossingen in onbekende en vaak complexe omgevingen? De mogelijkheid om bij Common Eye in de breedte van het publieke domein met veel ervaren collega’s maatwerk voor samenwerkingsvraagstukken te ontwikkelen, vind ik geweldig stimulerend.”

Zullen we verkennen waarmee ik je kan helpen?

Freek-van-Berkel

Nora Chikar

Nora Chikar

Met haar bestuurskundige achtergrond, positieve energie en passie om mensen te helpen en resultaten te bereiken, draagt Nora graag bij aan succesvolle samenwerkingen. Hoe jong ook, ze brengt al een berg aan ervaring en kennis mee. "Ik hoop het verschil te kunnen maken."

“Tijdens mijn stageperiode bij de Gemeente Rotterdam leerde ik Common Eye kennen. De training die het programmateam kreeg stond in het teken van strategisch nadenken en goed samenwerken. Dit sprak mij meteen aan. Na de training kreeg ik een kaartje met contactgegevens; met veel nieuwsgierigheid heb ik deze kans meteen gegrepen.

Impact op maatschappij

Meer dan een jaar geleden stapte ik uit de collegebanken met een bachelor Bestuurskunde en master Publiek Management. Naast mijn studie ben ik altijd maatschappelijk actief geweest: in studentenverenigingen, voor stichtingen en in verschillende sociale projecten, waarbij ik mij voornamelijk inzette voor kansarme jongeren. Hier leerde ik het belang kennen van strategisch samenwerken en van aandacht voor het intermenselijke en het persoonlijke in samenwerkingsrelaties.

Ervaring opdoen

Als adviseur houd ik mij graag bezig met sociale vraagstukken zoals vraagstukken in het onderwijs, het sociaal domein of in de zorg. Enerzijds zet ik mijn kwaliteiten in om samenwerkingen tussen mensen te verbeteren en anderzijds ontwikkel ik mijzelf hiermee doordat ik als jonge adviseur veel kennis en ervaring opdoe. Hiermee hoop ik het verschil te kunnen maken.”

Bel of mail gerust om eens van gedachten te wisselen!

Freek-van-Berkel

Johanneke Schilthuis

Johanneke Schilthuis

Johanneke dacht het zeker te weten: ze wilde later arts worden. Ze studeerde geneeskunde, werd arts, maar twijfelde: was dit het nu? Ze besloot het roer om te gooien en samenwerkingsadviseur te worden. "Samen bouwen we aan het verhaal."

“Al tijdens mijn studie geneeskunde trok de organisatorische kant van de zorg me aan. Nadat ik besloot te stoppen met het vak van arts, kon ik als adviseur aan de slag bij adviesbureau Twynstra Gudde. Ik kreeg de kans om me breed te oriënteren in het adviesvak en de zorg, en opleidingen te volgen op het gebied van adviesvaardigheden, strategie en bedrijfskunde. Ik deed in die tijd veel opdrachten in ziekenhuizen, maar ook binnen de VVT en GGZ-instellingen, eerst op gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken, later vooral op het gebied van strategie. Dat laatste raakt in de zorg direct aan het thema samenwerken, aangezien niemand in de zorg het meer alleen kan: je hebt anderen nodig. Ik vind het waardevol om zorgorganisaties te helpen bij het maken van keuzes en het opzetten en realiseren van nieuwe samenwerkingen. ‘Samen’ is hierbij het sleutelwoord, met een (multidisciplinair) team, zodat het een toekomstbestendige en gedragen richting is.

Een aantal jaar geleden zette ik opnieuw een spannende stap in mijn carrière en ben ik begonnen als zelfstandig adviseur. Dat paste in die periode goed bij mijn work-life balance. Omdat in de zorg steeds meer vraagstukken spelen omtrent samenwerking, leerde ik Common Eye beter kennen. Het klikte onmiddellijk en we vulden elkaar mooi aan: ik de inhoudelijke kennis van de sector en zij de expertise op het gebied van samenwerking. We hebben een aantal opdrachten samen uitgevoerd, zoals de samenwerking tussen drie Utrechtse ziekenhuizen die leidde tot het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU).

Inhoud verbindt

Ik kreeg meer behoefte me vakinhoudelijk te verdiepen en me te verbinden aan een leuke club collega’s. Toen Common Eye me vroeg of ik hun team zou willen komen versterken, was de keuze snel gemaakt. Common Eye is een jong, dynamisch en innovatief bedrijf, waar iedereen wordt gewaardeerd om wat hij of zij als persoon meebrengt. Ruimte voor verschillen dus en tegelijkertijd staan, door de sterke verbinding op het thema samenwerken, de neuzen dezelfde kant op.

Voor mij gaat samenwerken altijd over de inhoud. Inhoud verbindt. Samenwerken is succesvol wanneer iedereen dezelfde ambitie voor ogen heeft; anders gaan individuen minder snel bewegen. Hoe ik dat doe? Ik ben er voorstander van om mensen snel bij elkaar aan tafel te zetten. En dan gauw samen stappen te zetten, het gewoon gaan doen. Daarbij werk ik steeds aan het vergroten van het onderling vertrouwen, anders krijg je niets voor elkaar. Daarbij ben ik duidelijk, daadkrachtig en als het nodig is een beetje streng. Mensen weten daardoor altijd wat ze aan me hebben. Samen bouwen we aan het verhaal. Dat helpt mij, maar de anderen ook.

Projecten die ik doe zijn samenwerkingstrajecten, bijvoorbeeld tussen twee ziekenhuizen of tussen laboratoria. En ook projecten op het gebied van patiëntveiligheid en op gebied van strategie passen bij mij. Ik vind het heerlijk om dit samen met mijn opdrachtgevers en met mijn collega’s op te pakken.”

Bel me eens op, wie weet komt er een leuke samenwerking uit.

Freek-van-Berkel

Voorbeeld van een project

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag-…

Wilfrid Opheij

Wilfrid Opheij

"Mijn hele loopbaan als adviseur, sinds 1987, staat in het teken van vermogen tot verbinden, samenwerken en horizontaal organiseren. Zeker bij complexe maatschappelijke puzzels zoals in zorg en welzijn kun je samen meer bereiken dan ieder alleen. Je hebt elkaar nodig maar dat is zeker bestuurlijk vaak niet makkelijk en vanzelfsprekend. Ik help die samenwerking mogelijk maken en de goede condities te creëren. Bestuurlijk, inhoudelijk, in verbinding. Met conceptuele diepgang en een optimistische aard."

“Geen enkele organisatie kan alleen de complexe en betekenisvolle vraagstukken van deze tijd oplossen. Samen bereik je meer dan ieder afzonderlijk. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. Het is voor mij echt één van de coördinaten van de nieuwe tijd, dat vermogen om te verbinden.

Alle belangen
Daarom help ik bestuurders die samenwerking betekenis, vorm en inhoud te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de rationele en inhoudelijke overwegingen, maar ook om de persoonlijke relaties en het recht doen aan de maatschappelijke, organisatie- en persoonlijke belangen. In mijn promotieonderzoek naar de rol en betekenis van bestuurders in samenwerkingsverbanden, heb ik vele voorbeelden gezien van de stempel die individuen op de samenwerking kunnen drukken. Vaak positief, maar zeker niet altijd. Dat stimuleert me steeds weer om de kracht van mensen te helpen aanboren en om bestuurders te begeleiden bij het ontwikkelen van hun persoonlijke ‘vermogen tot verbinden’.
Gezamenlijke taal
Vaak zie ik samenwerkingspartners worstelen met spraakverwarring; het eenvoudige gegeven dat partners tijd nodig hebben om elkaar écht te verstaan. Daar ligt voor mij ook de diepere betekenis van ‘common eye’, de noodzaak om met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijke taal te vinden voor een effectieve samenwerking.
Ik heb veel ervaring in de financiële sector, in de professionele dienstverlening en in de zorgsector. In deze sectoren ervaar ik een groot organisatorisch én maatschappelijk belang van samenwerking. Met veel plezier werk ik aan adviesopdrachten en vind het tegelijkertijd belangrijk om ook te conceptualiseren wat ik ervaar in samenwerkingsprocessen. Vandaar dat ik ook doceer, onderzoek en publiceer.”

Tim Dees

Tim Dees

Tim levert graag een bijdrage aan verbinding en wordt enthousiast als leerlingen, patiënten of ouderen echt profijt hebben bij een samenwerking. Als voormalig topsporter kent Tim Dees als geen ander het belang van een bewust en uitgebalanceerd proces. "Net als topsport vraagt ook samenwerking om aandacht en een strategie, om echt investeren en concrete resultaten boeken."
“Samenwerken en topsport lijken dus op elkaar. Beide vragen om commitment en concrete resultaten, maar ook om reflectie en doordenking. Ik adviseer en ondersteun opdrachtgevers bij het bereiken van concrete resultaten in het samenwerkingen. Dat combineer ik altijd met aandacht voor een goed en uitgebalanceerd samenwerkingsproces.
Even stilstaan
Dit is de reden dat ik mensen en organisaties wil helpen op de juiste momenten even te vertragen. Voor een goed gesprek of het doorlopen van een zorgvuldig proces. Dit helpt organisaties daadwerkelijk aandacht te hebben voor de belangen van de ander en samen op zoek te gaan naar de grootst mogelijke gezamenlijke meerwaarde. Deze momenten bieden daarnaast de kans om goede relaties op te bouwen. Ook in mijn persoonlijke leven kies ik voor periodes van helemaal stilstaan, om mij daarna met volle energie te richten op de belangrijkste activiteiten en relaties.
Echt investeren
Uiteindelijk wil je binnen een samenwerking op de belangrijke onderwerpen gezamenlijk vooruitgang boeken. Om dit te bereiken moeten partners uithoudingsvermogen tonen, commitment aangaan en duidelijke afspraken maken. Net als een topsporter kan een samenwerking pas succesvol zijn als partners echt investeren en daadwerkelijk werken aan de gezamenlijke ambitie. Naast aandacht en doordenking, lever ik dus graag een bijdrage aan het concretiseren van een samenwerking.
Brede ervaring
Mijn visie op samenwerken ontwikkelt zich steeds vanuit mijn rollen als organisatiewetenschapper, jonge adviseur, voormalig topsporter en zoeker naar zingeving. Ik werk in uiteenlopende sectoren, zoals het onderwijs, de zorg, de sport en de bouwsector.”

Heb je een vraag?

Freek-van-Berkel

Een aantal voorbeelden van projecten

ICCO

ICCO

Sinds de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloopt de onderlinge samenwerking tussen de leden niet optimaal. De organisaties ervaren vaak dezelfde belangen,…
Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Samenwerking binnen een passend onderwijsregio

Met de landelijke invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wilde de overheid dat elk kind passend onderwijs ontvangt,…
De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook…

Mijn publicaties

Ruben van Wendel de Joode

Ruben van Wendel de Joode

Ruben studeerde economie, promoveerde, werkte als adviseur op het gebied van verander- en organisatiekunde en samenwerken en schreef daar meerdere boeken over. Geen wonder dat hij met zijn ervaring één van de oprichters is van Common Eye. “We moeten ‘samenwerken’ niet langer zien als iets dat je er bij doet. Het is een echt vak.”
“Het is in deze complexe tijd steeds belangrijker om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Ik ben de laatste om te zeggen dat dat eenvoudig is. Dat roept strategische vragen op, stelt hoge eisen aan persoonlijke vaardigheden en zet bestaande structuren en werkwijzen onder druk. Een belangrijke les die ik ervaar bij samenwerken is dat positie er minder toe doet. In iedere samenwerking beginnen we weer opnieuw, zijn we in essentie gelijk en kunnen we zomaar uit de samenwerking stappen. Dat betekent dat we over een dun koord lopen met elkaar. Dat proces is spannend, maar ook waardevol. Organisaties moeten in de kern altijd op zoek naar wat ze voor elkaar kunnen betekenen, wat hen verbindt.
Ondersteunen en confronteren
Mijn hart ligt bij maatschappelijk sectoren, zoals Onderwijs en Zorg. Daar is het vraagstuk om goed samen te werken, zeer relevant. Het is zonde als goede intenties niet worden gerealiseerd, omdat een samenwerking niet slaagt. Maar met de juiste praktische instrumenten, kennis en advisering wordt de kans van slagen aanzienlijk groter. Dat is mijn drijfveer: ik zie vaak zo veel meer potentie om beter samen te werken. Met mijn ervaring, analytisch vermogen en scherpe blik wil ik organisaties een spiegel voorhouden en hen helpen bij samenwerken. Ik wil ondersteunen en ben oplossingsgericht, zonder het zelf over te nemen of op te lossen. Ik schep de voorwaarden en voel de verantwoordelijkheid om de partners verder te helpen, maar het eigenaarschap blijft bij de betrokkenen. Bovendien ga ik de confrontatie niet uit de weg. Ik durf scherp en kritisch te zijn, maar de basis is altijd betrokkenheid en vertrouwen.
Bulk aan ervaring
De kracht van Common Eye? Dat we elkaars kwaliteiten kunnen inzetten en elkaar zo versterken. We hebben inmiddels een bulk aan ervaring, kennis en aan praktische handvatten om mensen beter te laten samenwerken. Daarnaast is Common Eye een relatief klein bureau, waardoor we flexibel zijn en snel kunnen inspelen op actuele vragen. We hebben oprechte passie voor de klant en het vraagstuk: we zijn in hart en nieren allemaal echte adviseurs.”

Ik nodig je graag uit voor een gesprek!

Freek-van-Berkel