Een team van experts

Robin Bremekamp

Robin Bremekamp

Robin is altijd op zoek naar kansen om van een beoogde samenwerking ook echt een succes te maken.
Manon de Caluwé

Manon de Caluwé

“Samenwerken is de manier om de vraagstukken van vandaag aan te pakken. Het maatschappelijk belang is namelijk groot.”
Nora Chikar

Nora Chikar

Met de ambitie om impact te maken op de maatschappij stapte Nora de collegebanken uit en het adviesvak in.
Tim Dees

Tim Dees

“Concrete resultaten behalen in samenwerking door tijd te investeren in echte onderlinge verbinding.”
Astrid van Dijk

Astrid van Dijk

Astrids ervaring in alle lagen van de zorg -van professional tot bestuurder- is mooi toepasbaar.
Reinanke Haagsma

Reinanke Haagsma

Met een hart voor maatschappelijke vraagstukken, werkt Reinanke graag aan betekenisvolle ambities.
Edwin Kaats

Edwin Kaats

Het belang van effectief samenwerken fascineert Edwin. Hij analyseert en doorgrondt graag complexe samenwerkingsvraagstukken.
Esther Klaster

Esther Klaster

Esther adviseert, begeleidt en onderzoekt samenwerkingsverbanden en netwerken in het onderwijs, zorg en welzijn.
Linda Klont

Linda Klont

“Ik heb mijn eigen, onorthodoxe manier”
Freek van Berkel

Freek van Berkel

Freek krijgt in zijn werk als adviseur energie van snel en zorgvuldig de vinger leggen op complexe vraagstukken.
Ben Hammer

Ben Hammer

“Een samenleving kan niet zonder samenwerking.”
Tijs Heunks

Tijs Heunks

“Bij samenwerking gaat het er vaak om mensen uit te dagen op een nieuwe manier naar het bekende te kijken.’’
Melanie Mienis

Melanie Mienis

Al sinds september 2015 werkt Melanie Mienis als secretaresse bij Common Eye. “In een klein team kan je veel betekenen.”
Wilfrid Opheij

Wilfrid Opheij

“Zeker in deze tijd van polarisatie en verharding doet samenwerking en verbinding er wezenlijk toe.”
Marije Rus

Marije Rus

Kortgezegd zorgt Marije ervoor dat de tent binnen goed draait zodat de adviseurs zich optimaal kunnen richten op het adviesvak.
Johanneke Schilthuis

Johanneke Schilthuis

Johanneke vindt het waardevol om zorgorganisaties te helpen bij het maken van keuzes en bij het realiseren van nieuwe samenwerkingen.
Janneke Steijns

Janneke Steijns

Janneke’s passie ligt in het samenwerken aan optimale zorg voor de meest kwetsbare mensen in ons land.
Betsie Strengers

Betsie Strengers

“Als secretaresse ben ik vaak het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken.”
Ruben van Wendel de Joode

Ruben van Wendel de Joode

Ruben is analytisch, positief kritisch, flexibel en creatief en werkt bij voorkeur in nauwe samenwerking met zijn opdrachtgever.
Nikki Willems

Nikki Willems

Het mooiste aan haar werk vindt Nikki dat zij een bijdrage kan leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken over verschillende disciplines.
Onze partners

Onze partners

Onze focus ligt vanzelfsprekend op samenwerken. Samenwerken tussen organisaties kent vele invalshoeken: strategisch, bedrijfskundig, sociaal psychologisch, juridisch, bestuurskundig. Verschillende vakgebieden…